Περιφερειακό Δίκτυο Δημιουργικής Γραφής με τίτλο " Μια ιστορία ταξιδεύει..."Το Σχολείο μας συμμετείχε στο Περιφερειακό Δίκτυο Δημιουργικής Γραφής με τίτλο " Μια ιστορία ταξιδεύει..."
Οι ιστορίες όλων των σχολείων δημοσιεύτηκαν. Μπορείτε να τις διαβάσετε όλες ανοίγοντας το αρχείο. Οι ιστορίες του σχολείου μας που συνεργάστηκε με το Πρότυπο Πειραματικό Φλώρινας είναι στις σελίδες 52-54 Α' τάξη, 67-69 Γ-Δ τάξη, 70-71 Β' τάξη.