Ενδοσχολική Επιμόρφωση

Την Πέμπτη 22 Ιανουαρίου οι δάσκαλοι του σχολείου μας κάθισαν στα θρανία. Ενδοσχολική επιμόρφωση με θέμα "Βελτίωση Δεξιοτήτων ΤΠΕ" και υποθέμα: "Διαχείριση Ιστοσελίδας"