28η Οκτωβρίου


Την Πέμπτη 27 Οκτωβρίου έγινε η γιορτή του Σχολείου για την επέτειο της 28ης Οκτωβρίου 1940 και την Παρασκευή η Παρέλαση.

Δημοσιοποίηση της Πράξης «ΕΝΙΑΙΟΥ ΤΥΠΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ»


ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ:


«Ενιαίου Τύπου Δημοτικό Σχολείο» του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση 2014-2020», που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και το Ελληνικό Δημόσιο, με Δικαιούχο την Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ/Τομέα Παιδείας του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.
Η Πράξη «ΕΝΙΑΙΟΥ ΤΥΠΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ» εντάσσεται στην Πρόσκληση ΕΔΒΜ29 της ΕΥΔ του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση, 2014-2020» με τίτλο « Παρεμβάσεις για την ενίσχυση των σχολικών δομών του εκπαιδευτικού συστήματος, σχολικό έτος 2016-2017».

Πανελλήνια Ημέρα Σχολικού Αθλητισμού


Τη Δευτέρα Δευτέρα 3 Οκτωβρίου 2016, στα πλαίσια της Πανελλήνιας Ημέρας Σχολικού Αθλητισμού μας επισκέφθηκαν οι μαθητές κι οι εκπαιδευτικοί του Ειδικού Σχολείου Σερρών. Μιλήσαμε για το ιδεώδες του Αθλητισμού και παίξαμε boccia, ένα άθλημα των Παραολυμπιακών αγώνων για αθλητές με αναπηρία. 


Στις 11:00 μας επισκέφθηκε ο Σερραίος Ολυμπιονίκης της Πάλης κ. Τασκούδης Απόστολος. Μας μίλησε για το άθλημα της Πάλης, τη συμμετοχή του στους Ολυμπιακούς Αγώνες, μας έδειξε τη δάδα των Ολυμπιακών Αγώνων του Ρίο, "πάλεψε" με γενναίους εθελοντές, φωτογραφήθηκε και έδωσε πάρα πολλά αυτόγραφα. Μας ενυπωσίασε με την ποιότητα και τον χαρακτήρα του και τον ευχαριστούμε πολύ.