Επέτειος του Πολυτεχνείου

17 Νοεμβρίου 2015. Στην ημέρα μνήμης των γεγονότων του Πολυτεχνείου παρακολουθήσαμε την ταινία "Γράμματα στο μέλλον", συζητήσαμε, τραγουδήσαμε και καταθέσαμε λουλούδια στο Ηρώο του χωριού.