Ετήσιο μνημόσυνο του ήρωα Εμμανουήλ Παππά

Το σχολείο μας συμμετείχε στο ετήσιο μνημόσυνο του ήρωα Εμμανουήλ Παππά με τον σημαιοφόρο και τους παραστάτες. Τους μαθητές μας συνόδευσαν ο Διευθυντής του Σχολείου κ. Καρυοφυλλόπουλος Χαράλαμπος και η γυμνάστρια κα Καγιόγλου Ραλλού.