Γιορτή Σημαίας

Γιορτή της σημαίας σήμερα που παραδίδεται στις δύο σημαιοφόρους: Μπουζιάνη Μαρία και Γατίδου Γεωργία.