Επίσκεψη στο Γυμνάσιο Νέου Σκοπού

 

Τετάρτη 22 Μαΐου 2019.
Οι τελειόφοιτοι των σχολείων Νέου Σκοπού, Ψυχικού και Βαλτοτοπίου επισκέφθηκαν το Γυμνάσιο Νέου Σκοπού για να γνωρίσουν τους καθηγητές και τον χώρο που θα φοιτήσουν την επόμενη σχολική χρονιά.