Πρόγραμμα eTwinning - Bully Busters (Εκφοβισμός)

Το σχολείο μας συμμετέχει το πρόγραμμα eTwinning - Bully Busters. Το έργο έχει ως στόχο την αντιμετώπιση του εντεινόμενου φαινομένου του εκφοβισμού στο σχολείο. Το πρόβλημα είναι πολύ σοβαρό, δεδομένου ότι σήμερα, εκτός από τη σωματική βία, τις περισσότερες φορές οι μαθητές υποφέρουν από εικονική βία..
Το πρόγραμμα ξεκίνησε με τη γνωριμία των σχολείων με κάρτες, ευχές και κάλαντα.Οι συνεργάτες του έργου είναι: