Πρόγραμμα eTwinning - Χριστουγεννιάτικες Κάρτες (Christmas Cards)

Το σχολείο μας συμμετείχε στο πρόγραμμα eTwinning - Christmas Cards. Δημιουργήσαμε χριστουγεννιάτικες κάρτες, γράψαμε ευχές στα αγγλικά κι ελληνικά, γράψαμε τις διευθύνσεις και τις ταχυδρομήσαμε. Στείλαμε κάρτες σε 48 σχολεία και λάβαμε περίπου άλλες τόσες.
Τα σχολεία που συμμετείχαν στο πρόγραμμα ήταν: